Responsibility #6

CLIMATE CONTROL

Als Shotgun bepaal je de temperatuur in de auto. Hierbij hoeft er geen rekening gehouden te worden met de achterbankzitters!