Responsibility #2

CO-PILOT

Als Shotgun wijs je de bestuurder op onverwachte verkeerssituatie en gevaarlijk rijgedrag